Istorie

Istoria și scopurile ICEJ

Versiune tiparSend by email

Opening of the ICEJ in 1980

Începutul

În timpul de dela sfîrșitul anului 1970 Domnul a început să miște inimile credincioșilor din întreaga lume cu privire la națiunea lui Israel și la rolul ei profetic în timpurile moderne. Apoi în vara lui 1980 Parlamentul lui Israel a declerat cetatea Ierusalimului capitala eternă și indivizibilă a Statului Israel stabilită de către regele David cu aproape 3000 de ani în urmă. Protestul a răsunat în tot spectru politic internațional rezultând în inchiderea a 13 ambasade naționale în Ierusalim.

Un număr de Creștini care locuiau in Israel au fost gazde ale celebrării creștine in timpul Sărbătorii Evreiești a Corturilor. Ei au simțit rana profundă a Israelului de retragere a celor 13 ambasade străine și au simțit chemarea Domnului să deschidă o ambasadă creștină aici în Cetatea Marelui Împărat. Ei au numit-o Ambasada Creștină Internațională de la Ierusalim și reprezintă Creștinii din lumea intreagă ,cuvinte de mângăiere vorbite să ajute Israelul. De atunci Ambasada a oferit o inima de slujire în misiunea pentru poporul din țară.

De la începuturile sale ICEJ a avut două scopuri dominante; primul să slujească ca o conduită de mângăiere si binecuvîntare prin care credincioșii din națiuni ar putea să arate dragostea și suportul lor pentru Israel.Al doilea stamdardele ICEJ ca o voce profetică acestei generații în ceea ce privește planul neclintit al lui Dumnezeu să implinească legămîntul Lui promis părinților lui Israel. Anume că El va restabili în cele din urmă pe copii lui Israel în țara lor de drept și segvențial și pentru o relație corectă cu Dumezeul lor, Dumnezeul lui Israel.

Astăzi

De aproape trei decade in urma personalului Ambasadei Creștine din Ierusalim și lumea intreaga au lucrat cu sârguință pentru a realiza aceste responsabilitați ordinate de Dumnezeu. Chiar și in fața luptei consegvente lucrarea a avut un impact in mod literal la sute de mii de Creștini și Evrei din toată lumea. Aruncați o privire la următoarele Instantanee video din lucrarea noastră...

Year End Review 2013 ICEHJ overview Year End Review 2012
Review of 2013 ICEJ Overview Review of 2012
The work of the ICEJ in a nutshell ICEJ 30th Anniversary Video Your Embassy  - 1 minute Video
The ICEJ in a Nutshell 30th Anniversary Your Embassy

 


Reperele Slujirii/h2>

Prima celebrare a sărbătorii Corturilor, Septembrie 1980

O mie de Creștini din fiecare țară au venit la Ierusalim să celebreze Sărbătoarea Corturilor cu cîntare, dans, laudă și închinare în acord cu Zaharia 14:16. Crestinii au fost invitați de Rabinii șefi din sinagogă si au primit binecuvîntarea de la Rabinul Goren însuși. 15 lideri Creștini au petrecut o oră cu președintele lui Israel- Președintele Navon la el acasă. El a spus "Ma-ți mișcat adînc" și "apreciem ce faceți voi."

În ziua de Marșul de la Ierusalim 400 de Crestini au participat și soldații Israelieni au aclamat si au făcut cu mâna în aprecierea suportului Creștin pentru Israel. Oamenii căptușeau ruta zicînd din nou și din nou în Ebraică "Binecuvîntați să fiți, Binecuvîntați să fiți". O prefigurare interesantă a profeției Mesianice conținută în Matei 23:39 "căci vă spun că de acum in colo nu Mă veți mai vedea pînă cînd ve-ți zice, "Binecuvîntat este Cel ce vine în Numele Domnului", și "Cine vă primește pe voi mă primește pe Mine."

Desciderea ICEJ Septembrie 1980

Teddy Kollek, Primarul Ierusalimului a fost prezent la deschidere și a fost profund mișcat de reprezentanții Creștini din diferite națiuni așa cum fiecare iși prezentau steagul țarii inaintea lui , angajîndu-se să se roage pentru pacea Ierusalimului in numele tuturor Creștinilor biblici de acasă. În fața tuturor camerelor, jurnaliștilor si a celor 1000 de Creștini Primarul a descris acea zi ca una din cele mai miscătoare experiențe din viața lui.

 

Strigarea lui Mardoheu, Pasti 1981

In timpul Sărbătorii de Paști 1981 Ambasada Creștină a organizat o demonstrație în toată lumea in sprijinul prizonerilor Evrei Sovietici și prizonerilor Sionului, echivalentul lor cu situația lui Mardoheu si Regina Estera si Evreii din Persia cu mult timp în urmă. Susținătorii Ambasadei din Ierusalim au mărșăluit spre campusul Rusesc și au pus protestul lor la ușile inchise ale Bisericii Ortodoxe Ruse. Fotografia arată una din lozincile folosite la demonstrația din Washinton DC

Venind 40 de ani după Holocaust care a fost comis pe teritoriul Europei aceasta a fost o perioada de amenajare pentru a suna mai departe trompeta in numele poporului lui Dumnezeu. Acest congres ținut 88 de ani după primul congres Sionist Evreiesc prezidat de Theodor Herzl a dat liderilor Creștini din diferite parți ale lumii oportunitatea să armonizeze poziția lor cu privire la poporul Evreu și să stabilească baza tehnologică a suportului lor pentru renașterea Statului Israel.

Războiul din Golf, 1991

Victimile războiului din Golf au fost mutate În hoteluri cu nimic altceva decît cu hainele de pe ei. Cea mai mare nevoie a fost pentru produse de toaletă și haine călduroase . În numai o zi ICEJ a făcut aranjamentele cu diferite fabrici producînd două elemente. Următoarea dimineață Petra ven der Zande de la departamentul social de Asistentă al ICEJ și Dl. Zvi Givati de la departamentul de legătură al ICEJ a prezentat celor două sute optzeci de victime cu aceste daruri prin Primarul din Ramat Gan, Zvi Bar.

În timpul războiului din Golf televiziunea din Israel a rezervat un timp special de 17 minute special pentru ICEJ care a explicat de ce cei 50 de membri ai stafului Ambasadei au decis să rămînă in Israel atunci cînd au început atacurile cu rachete Scud. Această includere în program a fost o încurajare pentru națiune ca Israeliți care au urmărit momente din Sărbătoarea Corturilor arătînd Creștinii care reprezentau 70 de națiuni . A fost arătat la televizor pe prime-time chiar inaintea știrilor de seară atunci cînd cei mai mulți Israeliți au văzut chiar daca aceastea au fost limitate pentru casele lor din cauza amenințării cu rachete Scud.

Ajutor cu Aliyah în Israel, 1991

ICEJ a început să acorde asistență poporului Evreu care venea din fosta Uniune Sovietica si au venit în Israel La inceput a fost doar un singur pasaj, prin Budapesta si Warșovia, asa că programul Exobus a fost înființat pentru ai aduce prin aceste orașe. Mai tîrziu au fost inființate zborurile directe. Exobus i-a adus din c ele mai îndepărtate sate în aeroporturile Kiev si Odessa. ICEJ de asemenea a sponsorizat 50de transporturi pe Avion pentru imigranți timp de 8 ani pentru ai ajuta să vină în Israel. Lucrarea încă merge înainte cu multe autobuze si multe centre fiind folosite să-i aduca acasă.

Premiul Kneset 1991

ICEJ lucrează fără să aștepte premii sau recunoaștere Cu toate acestea atunci cînd sînt viitoare ne dă nouă mai multă credibilitate si acceptare in Israel și între comunitățile Evreiești din lumea întreagă. Aceasta facilitează lucrarea și slujirea noastră în numele lor. In Aprilie 1991 ICEJ a primit premiul de calitate de viață al purtătorului de cuvînt al Knessetului. ICEJ a donat premiul său in bani locuințelor Evreilor Sovietici. In citatele sale cu următorul text a fost menționat ca motiv de acordare al premiului ICEJ:

"Fundația recomandă de a acorda premiul Ambasadei Internaționale Creștine pentru continuitatea și energica ei activitate in educație și informație în Israel si străinătate să întărească legăturile intre Evrei și Creștini, pentru activitatea ei să aducă înțelegere între Evrei și Arabi în Israel și pentru activitatea ei să aprofundeze conștientizarea Evreilor și Sioniștilor între Creștinii din jurul lumii și pentru încurajarea imigrației în Israel."

Operatiunea Solomon, 1992

După Operațiunea Solomon Israel a salvat mii de Evrei Etiopeni .Ambasada a fost în stare să asiste în ai ajuta să-i abzorbe în Israel cu ajutorul Dr. Campbell Millar și soției lui Ferne. Cuplu Millars a lucrat în Etiopia intre acei bolnavi cu lepră și pentru un timp nu au putut să vorbească limba Etiopenilor. ICEJ a sponsorizat o clădire cu două Tukuls (un loc de întîlnire Etiopean) în Beit Shean . De asemenea prin Spitalul Hansen din Ierusalim au fost făcute examinări pentru semne de lepră. Asistență adițională a fost dată cu procesul de absorție incluzind articole de uz casnic și ajutor medical și căutarea unei slujbe.

Salvare dramatică in Moldova, 1992

Cînd Evreii din Moldova au fost prinși intr-un foc incrucișat al unui comflict regional Agenția Evreiască a cerut ajutor dela ICEJ să ajute să-i evacueze din Bendery. ICEJ asponsorizat echipe de autobuz care nu au ezitat să actioneze deși baza lor era in Kiev la o distanță de cîteva sute de kilometri Riscul era serios dar echipa s-a reorganizat promt să fie in stare să călătorească imediat spre Odessa, de unde au pornit din regiunea sfîșiată de război din Transnistria în sud-vestul Republicii Moldova Într-o perioadă de trei săptămîni Exobuzele au transportat aproepe 400 de refugiați Evrei în siguranță.

Pocăință in Toledo, 1992

Sute de Creștini Spanioli au îngenunchiat in pocăință și rugăciune în Toledo ducînd cu ei lozinci care spuneau "Vă rugăm popor Evreu iertați-ne pentru ce s-a întîmplat in 1942." In timpul domniei Regelui Ferdinand si Reginei Isabela Evreii au fost expulzați din Spania. 5oo de ani mai tîrziu o întîlnire a fost ținută în care iertarea a fost cerută de la poporul Evreu reprezentat prin Yitzhak Navon președintele Israelului din acea vreme și alți lideri ai Spaniei din comunitatea Evreiască.

Sute de Creștini Spanioli au îngenunchiat in pocăință și rugăciune în Toledo ducînd cu ei lozinci care spuneau "Vă rugăm popor Evreu iertați-ne pentru ce s-a întîmplat in 1942." In timpul domniei Regelui Ferdinand si Reginei Isabela Evreii au fost expulzați din Spania. 5oo de ani mai tîrziu o întîlnire a fost ținută în care iertarea a fost cerută de la poporul Evreu reprezentat prin Yitzhak Navon președintele Israelului din acea vreme și alți lideri ai Spaniei din comunitatea Evreiască.

Concerte de Crăciun, 1999

Trei concerte cu ungere de sus au fost ținute de Ambasadă pe 24-26 Decembrie chiar in sărbătorile mileniumului în întreaga lume. Aceste evenimente au ajutat să umple golul pentru credincioșii locali și pelerinii Creștini reticienți să unească în aceste festivități ținute în Piața Manger controlată de palestinieni din Betleem. Două coruri mari din Statele Unite și orchestra de imigranți principali din Rusia au cântat colinde de Crăciun și povestea Nașterii cu animale vii în Ajunul Crăciunului. "Messia" de Handel a fost realizată de Crăciun intr-o casă plină de Israeliți. Și pe 26 Decembrie audiența s-a unit in Cîntarea Evangheliei prezentată de unii dintre artiștii solo care au venit cu corurile.

Ajutînd refugiații libanezi, 2000

Cînd Libanezii din sud au fugit din casele lor ca urmare a retragerii Israeliene din sudul Libanului Ambasada a vizitat locurile unde refugiații au fost adăpostiți pentru a vedea dacă există ceva care am putea face să-i ajutăm ICEJ a fost parte din ajutorul inițial cu haine pentru copii si lucruri de grijă personală , mulțumiri pentru răspunsul rapid al suporterilor noștri.

 

 

Legămîntul, 2001

Legămîntul o dramă colorată biblică care înregistrează istoria miraculoasă a Poporului lui Israel s-a realizat în primul rînd în timpul Sărbătorii Corturilor în 2001. Muzicalul de atunci fiind tradus in Ebraică și a efectuat înaintea miilor de Israeliți.

 

 

 

 

Altoit, 2003

Viziunea ICEJ pentru tineri si adulți a fost realizată cu departamentul Fundației Altoit. Altoit a fost fondată să aducă mesajul ICEJ de Sionism Biblic tinerei generații prin turul Sarbatorii Corturilor, prin stabilirea proiectelor de lucrare în Israel pentru tineri și adulți si prin turnee Internaționale oratorice.

 

 

 

Alianța Creștină Caucus, 2004

ICEJ, Impreună cu misiunile Sioniste Creștine au fost invitate să participe cu membri Knessetilui în alianța Creștină Caucus. Caucus există pentru a conștientiza Istraeliții de suportul necondițional al Creștinilor evanghelici a lansa proiecte comune de bunăstare pentru cei în nevoie din țară și înrola Creștini în eforturile de a imbunătăți permenent Israelul pe plan internațional.

 

 

Coaliția Europeana pentru Israel, 2004

Coaliția Europeană pentru Israel afost lansată oficial în Brucssel în timpul unei comferințe speciale pe tema antisemitismului organizată de cu Congresul European Evreiesc Este primul lobby oficial pro-Israel în parlamentul European și are drept scop de a construi suport pentru Statul Israel, pentru a oferi o perspectiva echilibrată pe acest complex conflict Arabo Israelian și să stăm impotriva creșterii valului de antisemitism și anti-Sionism în Europa. ICEJ este copleșit să fie intre slujitorii Creștini pro-Israel cu pan-European si circumscriții globale care participă în aceastaă coaliție.

Prietenii Creștini ai Yad Vashem, 2006

De 1 Octombrie la Sărbătoare ICEJ și Yad Vashem au pus bazele unui parteneriat istoric formînd Biroul Creștin la Yad Vashem cu scopul să-și unească forțele să lupte împotriva anti-Semitismului.

 

 

 

 

Jerusalem Post Christian Edition, 2006/h4>

Ierusalem Post este cel mai larg cunoscut și de încredere sursă pentru știri in Israel, Orientul mijlociu și Lumea Ebraică. In 2006, “The Post” a abordat ICEJ să fie partener la producerea unei Ediții Creștine care să țină Creștinii din jurul lumii mai bine informați pe ceea ce se întîmplă în Israel. Cu intrare majoră de la staful ICEJ și directorilor Ierusalim Post Ediția creștină a fost în stare să ofere Creștinilor din Jurul lumii o inaltă calitate de revistă lunară de știri dedicată pentru interesele lor unice.

 

100,000 Piatră de hotar În Aliyah, 2006

De Sărbătoarea corturilor din 2006 ICEJ a fost onorată să anunțe că a ajuns la a100,000-a Piatră de hotar în a ajuta pe Evrei să se intoarcă acasă. Mai mult de un milion de Evrei au emigrat în Israel din 1989 care înseamnă că unul din zece din acea perioadă a fost asistat intr-un anumit mod de ICEJ. ICEJ A investit peste 40 de milioane de dolari în Alyah pentru a realiza această piatră de hotar.

 

 

Ajutând refugiații Sudanezi, 2007

Cînd 37 de Sudaneze disperate au fugit de persecuția musulmană au trecut granița in Israel din Egipt in Iunie 2007 ICEJ a răspuns imediat să aibă grijă de acești refugiați săraci. Această inițiativă îndrăzneață a lansat Operațiunea Speranța care a devenit un proiect cu drepturi depline al ICEJ asigurînd un viitor mai bun pentru sute de refugiați Sudanezi în Israel.

 

 

 

Adăposturi împotriva bombelor pentru Sderot, 2008

Ca răspuns la miile de rachete și atacuri cu mortiere din Gaza ICEJ a mobilizat suporterii săi să strângă fonduri să fixeze 6 adăposturi anti-rachetă operaționale în orașul țintelor de rachete , Sderot. Cu numai 15 secunde pentru a găsi siguranță o dată ce sirenele de raid aerian anunță explozia aceste adăposturi antirachetă sînt măsura salvării vieții acestor necăjiți si traumatizați Israeliți.

 

 

Opriți o petiție nuclear Iraniană, 2008

Pe 18 Septembrie ICEJ a emis o petiție la nivel mondial Națiunilor Unite Secretarului General Ban Ki-moon semnată de peste 55 000 de Creștini din mai mult de 120 de țări din lumea intreagă cerînd președintelui Iranian Mahmoud Ahmadinejad inculpat pentru incitare la genocid împotriva Israelului. Petiția a fost înmânată Națiunilor Unite În ajunul vizitei planificate a liderului iranian la New York pentru a aborda deschiderea Ședinței generalea Națiunilor Unite următoarea săptămînă unde Mahmoud a fost salutat de o mulțime de oameni cerînd un răspuns internațional mai puternic la creșterea amenințării nucleare Iraniene.

Sărbătoarea atrage un record de mulțime, 2008

Aproape 8,000 de pelerini Creștini din aproape 100 de țări au luat parte în celebrarea anuală asistată de ICEJ a Sărbătorii Corturilor în Ierusalim, zguduind toate recordurile anterioare în al 29-lea an din istorie și sfidînd criza de pe piețele internaționale. Cea mai mare delegație a venit din Brazilia cu 1500 de pelerini. În timp de delegațiile din Finlanda, Germania, Norvegia și Statele Unite toate împreună au numărat aproape 500 de participanți.

 

 

Ajutor pentru Israelieni sub tirul de foc, 2009

Cînd forțelor Israelieme li s-a ordonat să combată intesificarea amenințării cu rachete a Hamasului cu cîteva zile înainte de începerea anului 2009 ICEJ s-a mutat rapid să vină în ajutorul comunităților Israeliene asediate de la granița Gazei.Eforturile noastre coordonate cu lucrători sociali locali au permis sutelor de luptători adolescenti obosiți ,seniori și familii cu venituri mici să experimenteze un răgaz din războiul cu rachete cu pauze departe de terorile liniei din față in Galilea și Eilat.

În cîteva zile de la începerea conflictului din Gaza în Ianuarie protestatarii din lumea întreaga au început să inunde străzile conduși de un sens adînc de ostilitate față de Israel alimentate sub acoperirea informațiilor mass-media distorsionate . Din fericire mulți prieteni creștini ai Israelului de asemenea au mers pe stradă impotriva inscenării mitingurilor de solidaritate pe fiecare continent, incluzînd Costa Rica, Filipine Danemarca Finlanda,Marea Britanie . În Oslo Norvegia In Oslo, Norway, Politia a venit să apere suporterii ICEJ din ramura locală folosind gas-lacrimogen pentru ai dispersa pe protestatarii violonți pro-Palestinieni.

Boicotarea Campaniei Durban II , 2009

Vineri 17 Aprilie ICEJ a emis o petiție Casei Albe urgentîndul pe președintele Obama să reziste presiunii de montaj și să trimită o delegație către Durban II , Natiunilor Unite, al doilea samit mondial privind rasismul. Așa numitele drepturile-omului adunare care a fost proiectată pentru a revizui rezultatele fiasco unplute de ură ce au avut loc la Durban Africa de Sud cu o săptămînă inainte de atacurile 9:11 Septembrie 2001

Așa cum în 2001 Durban II părea sa devină o altă comferință anti-Israel cu scopul de a desemna statul nelegitim Aparhaid . Sosirea președintelui Iranian Ahmadinejad în Geneva a promis mai mult pentru a transforma întregul eveniment intr-o farsă. Pe teren in Geneva directorii naționali ai ICEJ din Elveția, Franța și Rusia au stat împreună cu sutele de Creștini și Evrei ca parte din seria de proteste impotriva comferinței Durban II , a Holocaustului.

În Cehia in capitala Praga directorul național ICEJ Mojmir Klaus a condus un miting la senat care a condus la retragerea națiunii sale de la Durman II cu cîteva ore înainte deschiderii tiradei lui Ahmadinejad. In Ierusalim directorul internațional al ICEJ dr. Jurgen Buhler Dr. Jürgen Bühler a respins acuzatia de rasism Israeliană Intr-o dezbatere aprofundată pe un canal tv satelit influent cu de limbă Arabă cu numele All Hurra.

Campania unită Ierusalim, 2009

Jerusalem UnitedLa a 30 aniversare a Sărbătorii Corturilor găzduită de ICEJ la Ierusalim am luat poziție împotriva creșterii presiunii Internaționale să renunțe Israelul la Ierusalim. Am crescut gradu de conștientizare printr-o campanie on line arătînd suportul nostru pentru Israeliți in timpul marșului de la Ierusalim cînd mii de pelerini au mărșăluit pe străzi imbrăcați în tricourile noastre de still fotbal cu inscripția “Jerusalem United”.

ICEJ a fost fondat cînd ambasadele lumii s-au mutat în Tel-Aviv în 1980 în protest împotriva lui Israel declarînd Ierusalimul capitala lor. Suport pentru revendicarea Israelului istoric și biblic este baza pentru existența ambasadei ICEJ. După 30 de ani de slujire și stînd de partea lui Israel Sărbătoarea Corturilor din 2010 de asemenea aducea tema “Ierusalim – o laudă pentru lume ” așa cum ICEJ caută să adauge momentul campaniei Ierusalimului Unit.

Mîini de ajutor pentru Haiti, 2010

Pe 13 Ianuarie în orele următoare cutremurului cu magnitudinea de 7,0 pe scara Rihter care a devastat națiunea Caribiană din Haiti Israeliți extrem de instruiți au răspuns rapid cu o echipă care tocmai a terminat o recuperare de 18 ore la locul unui fatal accident de elicopter intr-o prăpastie adîncă în afara orașului Ciudad de Mexico. "Noi am fost cei mai apropiați" A spus Dovie Maisel de la unitatea de salvare internațională ZAKA care au fost printre primi care au ajuns în Port-au Prince. "Am fost acolo aproape singuri ." așa cum echipa de salvare Israeliană a aterizat în zona cutremurului liderii formației ZAKA a plasat un apel telefonic de urgență directorului ICEJ Malcom Hedding cerînd Ambasadei de a colabora cu ei în operațiunile de căutare și salvare din Haiti. În operațiunea istovitoare de 38 de ore care a urmat Maisel și echipa lui a reușit să elibereze 8 studenți dintr-o clădire de universitate cu multe etaje prăbușită. A fost un effort de salvare de nedescris prin generozitatea donatorilor ICEJ din lumea Întreagă.

În cîteva ore paramedicii formației ZAKA au ajuns în Port-au Prince ca parte a unei delegații puternice ai IDF , Mangen David Adom și IsraAID. Așa după cum donațiile continuau să curgă contingentul de salvare Israelian a cîștigat un premiu de laudă din toată lumea pentru eforturile lor eroice.

Spitalul de campanie mobil IDF a fost salutat ca singura misiune extrema străină de ajutor să facă operații chirurgicale complexe intr-o zonă de dezastru si o tânără femeie a cărei viață a fost salvată în timpul nașterii și-a numit fiul ei nou născut Israel în recunoștință față de echipa Israeliana care a asistat-o la naștere.

Casa Haifa pentru supreviețuitorii Holocaustului, 2010

În Aprilie 2010 ICEJ a dedicat noua casă a supraviețuitorilor Holocaustului pe coasta nordică a orașului Haifa . Condusă de ramura germană a ICEJ Casa Haifa a demonstrat angajamentul nostru de lungă durată să ajute un estimeit de 210000 de supraviețiutori ai Holocaustului în Israel să-și incheie zilele lor în demnitate . Inițial capabili sa adăpostească 80 de supraviețuitori ICEJ ce sponsoriza Casa Haifa a fost recunoscută prin tot Israelul ca un model în care se ocupă cu o problema națională crescîndă a supraviețuitorilor săraci si în nevoie ai Shoah.

 

Casa Haifa Faza II, 2011

Angajarea noastră pentru supraviețuitorii Our outreach to elderly Holocaust survivors in northern Israel continued to expand throughout 2011 with the purchase of two apartment buildings on either side of the original ICEJ-sponsored assisted-living facility in Haifa. Subsequent renovations enabled us to increase the living space to accomodate 125 people, with all their lodging, food and medical care provided. In 2011 the phased expansion was completed. Two dilapidated neighboring buildings were transformed into a multipurpose complex that includes attractive living quarters, a kitchen and dining hall, a synagogue, courtyards, and a medical and dental clinic that is also serving other needy survivors throughout the Haifa area.

Doctors and nurses from local hospitals volunteer to cover the residents’ health needs and the Home’s kitchen is now feeding other survivors who live in the surrounding community.

The Final Ethiopian Aliyah, 2011

A year of drought and political turmoil forced Israeli authorities to speed up the long delayed relocation of thousands of Falash Mura in Ethiopia - an ancient and isolated community of Jews that have always cherished the dream of one day returning to Zion. In August 2011, the first ICEJ-sponsored flight in this accelerated aliyah initiative landed at Ben Gurion airport. Meanwhile, ICEJ branches from all over the world have raised additional funds to help bring this last contingent of Ethiopian Jews home.

It is the last chapter in a story that began some 25-years ago with ‘Operation Moses’ the dramatic Israeli rescue of thousands of Ethiopian Jews who had fled the nation’s bitter civil war and were trying to journey to Israel on foot via Sudan. Since that time the ICEJ has continued assisting the Ethiopian community in Israel, funding psychological therapy, after-school programs, summer camps and college scholarships for at-risk Ethiopian youth and teens.

Breakthrough in Arab Sector Aid, 2011

In 2011, the ICEJ funded the most comprehensive survey ever undertaken of Arab sector social workers in Israel, as part of our efforts to guide Israeli authorities in targeting the most critical problems facing their communities. Despite enjoying a higher standard of living than other populations in the region, the study’s 85-page report told of social workers overburdened by case loads involving large families, and not enough specialists in handling at-risk children. It is part of the ICEJ's long-standing legacy of showing the love of Jesus to every people group in the land of Israel.

Bringing the Lost Home,  2012

ICEJ: Bnei Menashe AliyahAfter year of bureaucratic delays, members of India's Bnei Menashe community recieved all the necessary approvals to begin their long-awaited journey to Israel in 2012 and the ICEJ was there to help.  Exiled from Israel 2,700 years ago when the forefathers of this ancient Israelite tribe were forced from the Land by the Assyrian invasion, the return of the Bnei Menashe is a dramatic fulfilment of scripture.  The ICEJ was the proud sponsor of the first flight of 54 olim (immigrants) which arrived on December 24th.

 

2012 Launch of ICEJ TV

ICEJ TVThe ICEJ has always had a clear mandate to speak to the Church worldwide about what He is doing in Israel, but felt challenged to amplify that voice through mass communication – internet, social media and television. The first TV initiative was the launch of the ICEJ Report during the Israel Now News program broadcast globally by Daystar TV. This new vehicle had a major impact throughout the ICEJ network leading to the production of Word from Jerusalem airing on God-TV with a viewership of some one billion people.


Befriending Survivors,  2013

ICEJ: Home for Holocaust SurvivorsWith its foundations firmly in place and its demand ever-expanding, 2013 saw our work at the Home for Holocaust grow.  This year residents of the Home paid a visit to our annual Feast of Tabernacles celebration, bringing with them a report about the Home and the great blessing it is to them.  Donations helped us to complete renovations on a sorely needed kitchen which is used to feed not only residents of the Home but also other local survivors in the Haifa area. In addition to our ongoing sponsorship of the Home, we strengthened our adoption program, enabling Christians around the world to befriend and support individual Holocaust survivors.

2013 Rapid Expansion into Arab/Muslim Nations

ICEJ: Expansion into Arab/Muslim NationsSo far this year the ICEJ has opened its 8th branch in predominantly Arab/Muslim nations. The amazing trend began two years earlier but has accelerated this year to the point that officials anticipate having at least ten such branches shortly. In some of the countries the entire body of Christians came fully behind the ICEJ, in some the political leadership of the country also gave their blessing.

 

Share this: