Obiective

Principiile fondatoare ale ICEJ

Versiune tiparSend by email

  • Pentru a afișa preocuparea pentru poporul Evreu și renașterea statului Israel. "Mângăiați! Mângăiati pe poporul Meu spune Dumnezeu." (Isaia 40:1)

  • Să prezentăm Creștinilor o ințelegere adevărată a ceea ce are loc in Țară astăzi in așa fel ca evenimentele lumii să fie interpretate in lumina Cuvîntului lui Dumnezeu. "Tu Te vei ridica și vei avea milă de Sion căci rste vremea să Te induri de el, a venit vremea hotărîtă pentru el Caci robii Tăi iubesc pietrele Sionului și le e milă de țărîna lui. Atunci se vor teme neamurile de Numele Domnului și toți împărații pămîntului de slava Ta. Da, Domnul va zidi iarăși Sionul și se va arăta in slava Sa." (Ps. 102:13-16)

  • Sa fim un centru unde Creștinii pot cîștiga o înțelegere biblică a lui Israel să invețe să se relaționeze corect cu națiunea. "Aducețivă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetațenie în Israel, străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Dar acum în Hristos Isus, voi, care odinioară erați depărtați ați fost apropiați prin sângele lui Hristos Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care-i despărțea,..." (Efeseni. 2:12-14)

  • Să reramintim și să incurajăm Creștinii din lumea intreagă să se roage pentru pacea Ierusalimului, și țara lui Israel, și poporul Evreu. "Pe zidurile tale Ierusalime am pus niște străjeri, care nu vor tăcea niciodată nici zi nici noapte ! Voi care aduceți aminte Domnului de el nu va odihniți de loc! Și nu-I dați răgaz pînă nu va așeza din nou Ierusalimul și-l va face o laudă pe pămînt." (Isaia. 62:6-7)

  • Să stimuleze liderii Creștini , biserici și organizații să devină o influenîă activă in țările lor în numele Israelului și a poporului Evreu. "Domnul zisese lui Avram: "Ieși din țara ta, din rudenia ta, și din casa tatălui tău, și vino în țara pe care ți-o voi arăta Voi face din tine un neam mare te voi binecuvînta îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvîntare. Voi binecuvînta pe cei ce te vor binecuvînta și voi blestema pe cei ce te vor blestema , și toate familiile pămîntului vor fi binrcuvîntate în tine." (Geneza 12:1-3)

  • Să fim parte din scopurile mari ale lui Dumnezeu în a aduce Evrei inapoi în Israel. "De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu Iată voi face neamurilor semn cu mâna, și-mi voi inălța steagul spre popoare ,ele vor aduce inapoi pe fii tăi în brațele lor și vor aduce pe ficele tale pe umeri." (Isaia 49:22)

  • Să începem sau să asistăm la proiecte in Israel pentru binele tuturor acelora care locuies aici. " Adevarat vă spun că ori de cîte ori ați făcut aceste lucruri unuia din acești foarte neînsemnați frați ai Mei Mie Mi le-ați făcut." (Matei. 25:40)

  • Să construim poduri de reconciliere intre Evrei si Arabi ."...Binecivîntat să fie Egiptul ,poporul meu, și Asiria, lucrarea mânilor mele, și Israel moștenirea Mea." (Isaia19:25)

 

Share this: