Partnerships

ICEJ lucrează împreună cu Israeliții

Versiune tiparSend by email

Partnership with Yad Vashem

Având sîrguință în a sluji cu pasiune națiunea lui Israel de peste trei decenii ICEJ a cîștigat un nivel fără precedent de încredere intre Israeliți. Aceasta a adus multă roadă pentru slujirea ca Istrael să ajungă acum la noi de asemenea formează parteneriate critice cu noi.

Yad Vashem

Prietenii creștini ai lui Yad Vashem

Muzeul oficial al Holocaustului din Israel s-a unit cu ICEJ să formeze biroul Creștin al muzeului cu numele Prietenii Creștini ai Yad Vashemului.
Learn more »

 

Share this: