Position Statements

Convingerile fundamentale ale ICEJ:

Versiune tiparSend by email

Sionismul Creștin

Astăzi Sionismul Creștin stîrnește tot felul de reacții în marturisirea bisericii și cîteodată este privit ca o extremă sau ceva eretic ca și o poziție teologică . Acei care își iau astfel de vederi uită că unii din cei mai mari lideri ai bisericii prin istorie au avut această poziție. Cu adevărat , un caz bun poate fi nm făcut pentru fapul că Banda Apostolică a facut-o. (Fapte1:6) Documentele Bisericii primare descoperă că mai mult din primele trei secole a tinerei biserici aceasta a fost vederea predominantă. Puritanii din secolul 17 care ne-a dat democrația în forma prezentă de la (Oliver Cromwell)și acum faimoasa versiune autorizată a Bibliei din 1611 au fost Creștini Sioniști de credință. Cea mai mare trezire spirituală pe care lumea a văzut-o vreodată a fost condusă de Creștinii Sioniști. Ei nu și-au fi dorit sa se numească pe ei îșiși așa ca echipă ca un termen care nu era în folosință dar sistemul crezului lor I-ar fi marcat pe ei ca și Creștini Sioniști astăzi. Vorbesc acum de frații Wesley, Charles și John. Pietiștii din Elveția , Moravia, Germania și Suedia au avut între ei lideri ce au avut opinii restoraționiste . Morevienii de exemplu au fost foarte influențați de frații Wesley.

Putem adăuga la această listă nume de oameni ca Charles Haddon Spusgeon , Episcopul de Liverpool Ryle , profesorul Jacob Janeway din Biserica Scoțiană Națională și mulți alții. În timpurile noastre unul din cei mai mari expositori ai Bibliei din lume David Pawson este un Creștin Sionist și cartea lui Unlocking the Bible este în prezent una din cele mai bine vîndute carți Creștine. Derek Prince care a condus sute de mii de oameni din toată lumea la Hristos a fost de asemenea un dedicat Creștin Sionist, unul din cei mai mari evangheliști ai timpurilor noastre Reinhard Bonnke care este în Africa el singur a condus 55 de milioane de oameni la Isus este Creștin Sionist!Acesta este vîrful aisbergului. Doar două săptămîni în urmă am găzduit pe directorul general executiv al Assemblies of God din Africa de Sud. Acești frați minunați în Isus dă o vedere a mai mult de trei mii de biserici cuprinzînd sute de mii de credincioși în Isus. Ei sunt o forță spirituală pentru a fi socotit si totuși ei de asemenea văd și confirmă mîna lui Dumnezeu în restaurarea Israelului modern de azi așa cum Dr. Jack Hayford păstorul lider al Bisericii lui Dumnezeu din Four Square din U.S.A.

Comferința Lausanne recent ținută în Cape Town a lansat o declarație precomferință în esență precizînd despre Creștinii Sioniști trebuie să fie corectați. A fost un astfel de protest din birourile teologice responsabile din toată lumea că ei trebuie să lanseze o altă declarație de retragere poziției lor de mai înainte. Ce înseamnă aceasta? Precis aceasta inseamnă: Liderii bisericilor mari țin și au ținut vederile Creștine Sioniste ca și cum liderii bisericii nu au avut astfel de vederi. Aceasta la rîndul ei înseamnă că ar trebui să avem foarte mare grijă de modul în care ne preocupăm de această problemă.și nu ar trebui să ne despartă ori să ne aducă pe noi într-un loc de ostilitate chiar dacă avem dreptate! Ap. Pavel ne avertizează că o facțiune din Corint exista care sustinea ca unii sînt a lui Pavel, alții lui Apolo ,...(1Cor.1:12) Problema era că ei erau foarte ostili și divizați!

Definiție

Creștinismul Sionist este credința că pămîntul Canaan este pentru scopurile de răscumpărare a lumii, este posesia veșnică a poporului Evreu. (Gen17:7-8)

Promisiunea dată de Dumnezeu insuși a fost ratificată în Legămîntul Avraamic. Nu este nici o evidență absolută în Biblie că această promisiune intr-un anumit punct a fost anulată ori reconstruită. I adevăr Scriptura afirmă că nu poate fi . (Rom11:29; Gal3:17; Heb6:13-20) Legămîntul a fost făcut într-un mod necondiționat și dacă ar fi avut vreo condiție a fost că Avraam ar trebui să treacă testele care au fost puse înaintea lui în legarea lui Isac pe altar pe care Avraam a făcut-o,! (Gen22:15-19)

Puterea legămîntului Avraamic a fost jucată în istorie prin reîntoarcerea poporului Evreu în Canaan și acest legămînt numai garantează existența poporului Evreu în Canaan ca națiune. Ieremia 31:35-37,Ps. 105:7-12) Prin toată istoria grupuri de oameni nu le-a plăcut această ideie și s-au împotrivit ei spre rușinea și rana lor. Isus a zis că această rasă/națiune nu va trece pînă nu se vor împlini toate lucrurile. (Luke21:32-33)

Legămîntul Avraamic este esențial un legămînt de salvare în care constituția deciziei lui Dumnezeu este să salveze lumea. (Gal3:8) Ambii Isus și Ioan Botezătorul au sosit din cauză a aceea ce a fost promis (Luke1:54-55, 68-73) și o dată pentru todeauna lucrarea terminată a lui Isus de pe cruce a făcut posibile aceste promisiuni (Gal3:8-8, 13-14, 18, 29) este necesar să notăm că Legămîntul Avraamic a fost împlinit de multe ori în istoria lui Israel. El poartă o promisiune dublă .Că este o promisiune în Isus (sămînța) (Gal3:15-18) care va face o viziune bună de mântuire pentru toate familiile pămîntului (Gal3:8) și o promisiune veșnică a posesiei țării Canaan generațiilor sau seminției lui Israel . (Gen17:7-8) Prima promisiune în Isus a fost parțial împlinită în prima Lui venire dar așteaptă complectarea în a doua Lui venire. (Luke1:31-33) A doua promisiune s-a împlinit de două ori: o dată în 537 BC și din nou in anul 1948AD. (Isaiah11:11; Amos9:13-15)(Jer31:35-37)

Așa numita “Teologie Împlinită” (Super-sessionism/Teologie Înlocuitoare) care se concentrează numai pe prima parte a Legămîntului care are de a face numai cu prima venire a Domnului Isus și apoi “închide ușa ” la orice împlinire viitoare a Legămîntului Avraamic este incorectă și nu se bucură nici de o evidență biblică.Să suporți această vedere este o suplimentară abatere de la Scriptură prin a sugestiona o reconstrucție ori anulare a legămîntului Avraamic.

Considerații

Poporul Evreu în timp ce face medierea Legămîntului Avraamic lumii are responsabilitatea să radieze lumina pe care ei o mediază! Neascultarea lor nu anulează legămîntul ci mută de la ei privilegiu să se bucure de aceste beneficii. Astfel de rebeliune nu ia de la ei posesia pămîntului ci pierd domiciliul! Privilegiul de a locui în el! Aceasta este avertizarea Torei și lecția de respectare a profeților mari și mici. Aceasta este de ce Dumnezeu întodeauna i-a avertizat dar în același timp i-a încurajat cu restaurare și binecuvîntare dacă ei ascultă (Amos9:9-15)

Prin urmare nu este biblic să sugestionezi în orice mod că Legămîntul Avraamic a fost anulat ori reconstruit și la fel nu este biblic să afirmi că poporul Evreu poate trăi pe tot pămîntul promis lor fără vreo referință la condițile lor spirituale. Acesta este în acest moment că mulți Creștini Sioniști cad și mulți din aceea care se opun Sionismului Creștin la fel cad!

Ca și națiune Israel rămâne în rebeliune împotriva lui Isus din Nazaret și acest factor arre de aface cu lupta lui în prezent decît sîntem noi pregătiți să admitem! (Mat23:37-39)(Luca19:41-44) Isus este un Messia Evreu și singura cale a mîntuirii. (Acts4:11-12)

Poporul ales al lui Israel trebuie să fie văzut ca rol al său și nu superioritate rasială. Dumnezeu iubește pe toți oamenii la fel . (Ioan 3:16) El totuși este vehicolul răscumpărării lumii și custodele acelui scop cît și concluzia.(Rom3:1-2; Rom 9:1-5; Rom15:27; John4:22) Aceasta este de ce El trebuie să fie binecuvîntat dar nu idealizat și corectat dar nu demonizat! Creștinii au mereu lipsa de echilibru și optează pentru una sau altă extremă cînd vine vorba de Israel. Dumnezeu urmărește . (Zechariah 2:8) Este de remarcat că rolul deosebit al Israelului ca și“mesager al răscumpărării lumii ” este motivul pentru antisemitism! În scurta existență a Israelului se descoperă și provocările existenței celui rău . (Revelation12:1-4) Camerele de gazare ale lui Hitler și finala soluție demonstrează gradul de ură demonică asupra Evreului! Toți oamenii din lume vor da socoteală inaintea lui Dumnezeu pentru colaborarea cu această nelegiuire.

Multe din suferințele lui Israel au sursa de la o rădăcină demonică al acestui rol. Aceasta sunt puterile întunericului sunt convinși că ei pot frustra scopurile lui Dumnezeu pentru răscumpărarea lumii prin lichidarea națiunii lui Israel. Totuși este adevăr de asemenea așa cum am notat că rebeliunea lui împotriva lui Dumnezeu a fost de asemenea la rădăcina necazurilor lui și incă este!

Restaurare

Restaurarea modernă a Israelului de astăzi este din cauza Legămîntului Avraamic. Dumnezeul Bibliei își ține promisiunile! (Evrei 6:13-20) Această întoarcere a curentului totuși este diferită în faptul că este în necredintă; un fapt care Scriptura recunoaște. Un proces de conflict și luptă în țară în acord cu Scriptura va elimina necredința din Israel. (Hosea5:15) (Ezek 36:24-28)(Rom11:25-26) De asemenea este de remarcat faptul că toate pasajele din Biblie care au de a face cu timpurile escatologice așează Israelul inapoi în Țară la împlinirea timpului. (Zechariah 12-14; Matthew 24, Mark 13 and Luke 21) Ei chiar sugestionează că un Templu Evreiesc va fi reclădit pe locul Templului vechi! Cu alte cuvinte indiferent de modul în care Israel reușește, istoria se sfîrșește cu poporul Evreu înapoi în țara Canaanului și cu adevărat în Ierusalim. (Luke 21:24) Într-o altă formă de cuvinte istoria se sfîrșește cu Evreii înapoi în Canaan și în Ierusalim și întrebarea fiecăruia din noi care trebuie să o punem noi înșine este “Este aceasta o coincidență și dacă este de ar trebui Dumnezeul Biblei să apere o coincidență?” (Zechariah12:7-10)

De asemenea este adevărat că aceste pasaje escatologice așează restaurarea finală a lui Israel intr-un context de mare răsturnare și în adevăr conflict global. Israelul nu va fi “luat de pe cîrlig” ceea ce înseamnă că Dumnezeul Bibliei pune Israelul ,cei angajați cu el, națiunile și Biserica la încercare! (Rev3:10) El este aici problemele justiției și dreptății vin înăuntru. Noi toți oamenii trebuie să ne pese de toți oamenii în timp ce nu negăm scopurile lui Dumnezeu în legămîntul Avramic.

Pavel demonstrează din nou și din nou că teologia noastră trebuie să aibă o lucrare exterioară practică. Ciar și această intîlnire trebuie să fie provocată prin această noțiune. Discutînd teologic este bine dar în cazul în care este un scop în sine devine steril și păcătos. Unii oameni gîndesc că campionînd cauza lor teologică într-o cameră de lectură teologică slujesc scopului lui Dumnezeu. Aceasta este o deziluzie! ,Ce facem noi pentru săraci, cu inima zdrobită, celor fără de voce și pe cei slabi din această lume? (Gal2:7-10) Ce ai făcut? Am învățat această lecție bine în era Aparhaidului in Africa de Sud în 1980.

Ei bine vă pot fi diferite cu teologia mea de Creștin Sionist dar Ambasada Internațională Creștină din Ierusalim a mobilizat milioane de Shekels (moneda Israelului)să ajute Evreii, Arabii, Palestinienii, Druzii, Creștinii și Africanii din Israel. Deci prin toate mijloacele apăra-ți poziția teologică dar dacă această apărare nu investește resurse în săraci mă îndoiesc de angajarea ta! (Iacov.2:5; 14-20)

Pe acest punct de restaurare este de remarcat că readunarea Israelului a rezultat întodeauna în medierea cu lumea al unui Legămînt de răscumpărare adițional. Israel nu s-a întors in Canaan în timpul nostru din cauza cereri Scripturilor profetice. Profeția întodeauna confirmă scopul lui Dumnezeu. Că este, validează “timpul Legămîntului.” Astfel este credința mea ca validația profetică încadrînd acest prezent restaurarea lui Israel vestește curînd sosirea împlinirii Legămîntului Davidic . (Zechariah 14:16-21; Isaiah11:4-9; Rev12:5; Rev22:16)

Închei cu acest gînd interesant.

Malcolm Hedding
Director Executiv Emerit al ICEJ

Notes

Galateni 3 nu reconstruiește în nici un fel ori anulează Legămîntul Avraamic. Punctul lui Pavel este că la Începutul răscumpărării lumii Legămîntul Avraamic a stabilit mîntuirea prin credință numai, nu prin faptele Legii care au venit 400 de ani mai tîrziu ca un “Îndrumător ” să ne arate păcatul nostru și să ne conducă la Hristos. (gal.3:24) Ținta Legămîntului Avraamic a fost întodeauna venirea “sămînței ” Isus pentru că numnai El putea să facă ce a promis și nu puteam să o facem noi înșine . Dacă acesta nu este adevărul toată inițiativa este inutilă. Acest lucru nu elimină de la poporul Evreu promisiunile făcute lor și nici Pavel nu sugestionează aceasta. De fapt el afirmă aceste promisiuni în Rom 9-11.

Creștinii Sioniști care nu sunt ancorați teologic au tendința să “șteargă ștampila ” a tot ce Israel face; ei deviază spre învățătura legămîntului dual, devin “iudaizatori” și au lipsă de compasiune pentru poporul Arab al regiunii.

Creștini Super – sesioniști care nu sunt ancorați teologic tind să alunece spre anti – Semitism , sunt deconectați de la scopurile lui Dumnezeu în restaurarea lui Israel îmbrățișează metode deviante de expunere biblică și pot să sfîrșească în a suporta agende sinistre pentru distrugerea lui Israel . De exemplu Naim Ateek in cartea lui “Dreptate și numai Dreptate ”, scrie despre ceea ce el numește, o “nouă hermeneutică ” la pagina 81 și afirmă, “Cînd ne comfruntăm cu un pasaj dificil din Biblie unul are nevoie să pună o simplă întrebare ca aceasta ; Este calea aceasta pe care o aud ,calea prin care vin să cunosc pe Dumnezeu în Hristos? Se potrivește imaginea pe care cineva are nevoie să am din Dumnezeu care Isus l-a descoperit mie ? dacă da atunci acel pasaj este valid și autoritar. Dacă nu atunci nu pot să accept validitatea lui ori autoritatea .”

Amîndouă “linii false” sfîrșesc în Teologia liberală.

 

Visit our Christian Zionism 101 section for more resources

 

Share this: